Informatieavond over ingrijpende bezuinigingen Beesel

Gem. Beesel Nieuws

De gemeente houdt maandag 10 juni a.s. een informatieavond over de ingrijpende bezuinigingen die ze moet gaan doorvoeren. De Nederlandse gemeenten krijgen komende jaren véél minder geld van het Rijk dan in het verleden en zijn daardoor gedwongen om taken af te stoten of anders te organiseren. Dit heeft gevolgen voor de lokale samenleving, zeker voor de inwoners en verenigingen die veel van gemeentelijke voorzieningen gebruik maken of financiële bijdragen van de gemeente ontvangen.

Kerntakendiscussie gemeente Beesel: denk mee, praat mee!
Er ligt nog geen concreet bezuinigingsplan. Het gemeentebestuur wil eerst met inwoners, verenigingen, dorpsraden en ondernemers in een kerntakendiscussie praten over welke taken de gemeente zeker moet uitvoeren en op welk niveau en welke taken eigenlijk niet per se (meer) nodig zijn of anders georganiseerd kunnen worden. De gemeente heeft twee externe deskundigen gevraagd deze discussie te begeleiden.

Informatieavond in het gemeentehuis
Maandag 10 juni is er over de kerntakendiscussie een eerste informatieavond, in de burgerzaal van het gemeentehuis. Dan leggen de externe deskundigen uit wat er op ons af gaat komen en hoe de kerntakendiscussie zal gaan verlopen. Ze laten u dan ook zien waar het geld van de gemeente allemaal naar toe gaat. De bijeenkomst is een must voor de inwoners en verenigingen die echt invloed op de bezuinigingsdiscussie willen hebben.

Na de zomervakantie gaat de discussie voluit van start.

U komt toch zeker ook? Aanmelden kan telefonisch of per mail
De informatiebijeenkomst is in de burgerzaal van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur. De gemeente vraagt de mensen die naar de bijeenkomst willen gaan, dit even door te geven via e-mail (petra.denessen@beesel.nl) of telefoon (077-474 9292).

Tummers advertentie

Tagged