BOA gaat komende weken op dieren letten

Gem. Beesel Nieuws

In de afgelopen weken heeft de BOA zich vooral gericht op het correct aanbieden van de gratis fracties bij de ondergrondse containers. De BOA heeft bij de steekproeven die hij heeft genomen geconstateerd dat het afval keurig netjes is aangeboden. Verder heeft de BOA toch nog 16 bekeuringen in de blauwe zone in het centrum van Reuver moeten uitdelen.

De speerpunten van de BOA
Het gemeentelijk college heeft bepaald dat de BOA zich vooral richt op:

  • Overlast honden (loslopende honden, hondenpoep)
  • Afval (aanbieden van afvalstoffen, zwerfafval)

 

  • Wegenverkeerswet (parkeren, blauwe zone)

 

De komende weken
Vanaf medio juni gaat de BOA zich vooral richten op het nakomen van de regels die wij voor hondenbezitters hebben gesteld:

 

  • het bij u hebben van een opruimmiddel voor de uitwerpselen

 

  • het aangelijnd hebben van de hond binnen de bebouwde kom

 

  • het opruimen van uitwerpselen
  • honden niet laten verblijven op een kinderspeelplaats

Het niet nakomen van deze regels kost een forse bekeuring variërend van € 90 tot € 130.

Tummers advertentie