Begonnen met sloop van greswaren fabriek

Gem. Beesel Nieuws Offenbeek

Woensdag is officieel het startsein gegeven met de sloop van de keramiek fabriek in Offenbeek. Dat deden gedeputeerde Noël Lebens, wethouder Jan Smolenaars en Burgemeester Petra Dassen vanuit een cabine van de duizenden kilo’s wegende sloop machine. Ongeveer een jaar is de gemeente Beesel gestart met de planontwikkeling voor de herstructurering van de locatie Molenveld-Zuid. Op een jaar tijd zijn tal van activiteiten uitgevoerd of in gang gezet.

In een notendop: van planvorming tot uitvoering
We hebben een masterplan afgerond en een grondexploitatieberekening opgesteld. De subsidies zijn aangevraagd en de intentieovereenkomst met LHB is getekend. De gemeente Beesel heeft de
gronden in het gebied aangekocht en opdracht gegeven voor sloop- en bodemwerkzaamheden. Ook hebben we opdracht gegeven voor onderzoek naar de haalbaarheid herontwikkeling van industrieel erfgoed en het opstellen van een bestemmingsplan. Binnenkort wordt ook buiten zichtbaar dat we daadwerkelijk aan de slag gaan met dit gebied, omdat in de komende maande de oude
fabrieksgebouwen gesloopt gaan worden” aldus de gemeente.

Project Molenveld-Zuid
De gemeente Beesel heeft eind 2012 besloten om 1,9 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de koop van industriegrond dat gebruikt gaat worden voor nieuwbouw. De bedrijven Euroceramic en Terca hebben hun activiteiten gestaakt op het terrein aan de Keulseweg/ Greswarenstraat. De panden worden momenteel gesloopt, vanaf maart 2013 moet de grond beschikbaar zijn voor het begin van woningbouw. Als alles volgens plan verloopt zou medio 2022 het project afgerond moeten zijn.

[embedplusvideo height=”388″ width=”640″ standard=”http://www.youtube.com/v/zhLy6d_8gUM?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=zhLy6d_8gUM&width=640&height=388&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep2819″ /]


Foto’s: David Dunnaway

Tummers advertentie

Tagged