Voorlichting na woningbrand Parklaan

112 Reuver

In de nacht van 9 op 10 mei heeft korps Beesel-Reuver een bewoner uit zijn brandende woning gered. Naar aanleiding van deze woningbrand heeft het korps in samenwerking met team Brandveilig Leven een informatieavond voor de directe buurtbewoners georganiseerd in het kader van voorlichting na brand. Tijdens deze avond werd de inzet van de brandweer besproken aan de hand van foto’s en videobeelden. Vervolgens werd de buurtbewoners verteld hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan (brand)veilige woonomgeving.

Het was een avond met een lach en een traan: de bewoner kwam wederom tot besef hoeveel geluk hij had gehad dat hij de brand heeft overleefd. Hij was blij dat ‘de marsmannetjes’ (zoals hij de brandweermannen noemde die aan zijn bed stonden) hem hadden gered.

De reacties van de buurtbewoners waren enorm positief en ook burgemeester Dassen was lovend over de avond. Geconcludeerd kan worden dat voorlichting na brand een waardevolle bijdrage levert aan de (brand)veiligheid van de burger.

[embedplusvideo height=”388″ width=”640″ standard=”http://www.youtube.com/v/jyy8D0Fs-os?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=jyy8D0Fs-os&width=640&height=388&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep3767″ /]
Tummers advertentie

Tagged