Leerlingen economie moeten langer wachten op uitslag

Gem. Beesel Regio Peel en Maas Regio Roermond

De Inspectie van het Onderwijs heeft besloten dat het CvE vandaag (woensdag 12 juni ) de N-term economie GL/TL niet bekend kan maken op het afgesproken tijdstip (’s ochtends om 8 uur). Uitstel van 24 uur is nodig om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen naar aanleiding van het lopende onderzoek naar fraude bij de examens.

Woensdagmiddag om 17 uur wordt definitief bekendgemaakt wanneer de N-term van het examen economie GL/TL wordt gepubliceerd. Ook wordt dan gemeld of de bekendmaking van de N-term havo/vwo op het aangekondigde tijdstip (donderdagochtend 13 juni om 8 uur) doorgang kan vinden.

Het CvE beseft dat dit grote overlast betekent voor de betrokken leerlingen en voor scholen, betreurt dit, en hoopt dat scholen er begrip voor hebben dat de omstandigheden deze maatregel noodzakelijk maken. Zodra morgen om 17 uur meer bekend is, zullen we scholen zo snel mogelijk informeren. Voor die tijd kan het CvE geen aanvullende mededelingen doen.

De inspectie neemt maatregelen gericht op de concrete fraudesituatie. Leerlingen die straks een diploma krijgen kunnen mede door deze maatregelen zeker zijn van de waarde van hun diploma.

Tummers advertentie