‘Lekker Friz!’ tegen onverantwoord alcohol en drugs gebruik

Events Gem. Beesel Nieuws

In de gemeente Beesel wonen ongeveer 2.100 jongeren tussen de 12 en 25 jaar. De meeste van deze jongeren hebben wel eens alcohol gedronken of zijn van plan dit te gaan doen. Op zich is daar niets mis mee, als het maar op een verantwoorde manier gebeurt; geen alcohol voor je 18e en daarna met mate. De activiteiten gaat de gemeente uitvoeren onder de naam Lekker Friz.

Blootstelling aan alcohol, maar ook aan drugs tijdens de jeugd kan tot schadelijke gevolgen leiden. Het is belangrijk om samen maatregelen te treffen om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren te beperken. De gemeente heeft daarin een beleidsplan gemaakt, zo wil de gemeente dit jaar nog polsbandjes gaan invoeren. Evenementen die verantwoord beleid voeren, ontvangen een
‘Lekker Friz! certificaat’. De gemeente gaat ook komende tijd meer toezien en handhaven op verkoop van alcohol aan jongeren onder de toestaande leeftijd.

Ook wordt beter in kaart gebracht waar hangplekken zijn van jongeren, daar wordt dan onderzocht of en welke middelen zij gebruiken. De politie gaat de ouders/ verzorgers informeren van jongeren waarvan drugsgebruik in de openbare ruimte is gesignaleerd.

Onderzoek
De aanleiding voor de ontwikkeling van het alcohol- en drugsbeleid zijn de resultaten van het onderzoek naar het middelengebruik door jongeren in de gemeente Beesel. In november 2011 heeft Vincent van Gogh (voorheen GGZ Noord- en Midden- Limburg) een rapport uitgebracht met informatie over de aard en omvang van het gebruik van alcohol en drugs door jongeren van 12 tot en met 25 jaar in Beesel.

Alcohol
Ruim 40% van de ouders met kinderen in de leeftijd van 10 tot 16 jaar stelt geen duidelijke grenzen aan het alcoholgebruik van hun kinderen. Bijna een kwart van de jongeren tussen 19 en 23 jaar drinkt overmatig. Ondanks halvering van het percentage 13 – 14 jarigen dat alcohol gebruikt in de periode 2001 – 2009, drinkt nog steeds een kwart van deze groep jongeren. Onder de 15 – 16 jarigen is het drankgebruik onveranderd hoog gebleven. Zo’n driekwart van deze groep jongeren drinkt alcohol. Een op de drie jongeren in deze leeftijdsgroep is regelmatig dronken of aangeschoten. De startleeftijd voor het eerste gebruik is gemiddeld 12,3 jaar. Voor wekelijks gebruik geldt een gemiddelde startleeftijd van 14,1 jaar.

Drugsgebruik
In Noord-Limburg heeft 11% van de leerlingen van klas 2 (13 – 14 jaar) en 4 (15 – 16 jaar) van het voortgezet onderwijs ooit cannabis (hasj en wiet/ marihuana) gebruikt. Bijna de helft
(5%) heeft dit recent gedaan. Het gebruik stijgt met de leeftijd; terwijl 3% van de 13 – 14 jarigen ooit cannabis heeft gebruikt en 1% recent, is dit bij de 15 – 16 jarigen al opgelopen tot 20% en 9% recent gebruik. Jongeren beginnen met cannabis op een gemiddelde leeftijd van 14,3 jaar. Sinds 1996 is er in beide klassen sprake van een daling van het percentage leerlingen dat recentelijk cannabis heeft gebruikt. In klas 2 daalde het percentage van 5% naar 1% en in klas 4 van 17% naar 9%.

Kosten
Tot 2015 heeft de gemeente Beesel jaarlijks een bedrag van € 8.000 ten behoeve van preventie speerpunten jeugdbeleid begroot. De jaarlijkse inzet van deze middelen is afhankelijk van de activiteiten die in het uitvoeringsplan zijn opgenomen. Per activiteit worden de financiële consequenties weergegeven. Deelname aan de regionale campagne ‘Lekker Friz!’ is hier ook een onderdeel van.

Tummers advertentie