Oplichters versturen nep facturen per post

Regio Venlo

Bij het politiebureau in Tegelen zijn vijf personen melding komen maken van een nepbrief die ze in de brievenbus hebben ontvangen. Op deze brief schrijft een bedrijf dat er nog 32,95 euro betaald zou moeten worden door de bewoner in het kader van een netwerkservice die is geboden.

Uit een onderzoek van de politie blijkt dat dit fakebrieven zijn en worden de inwoners opgeroepen om dit bedrag niet te betalen aan het bedrijf. De brief is afkomstig van Tele Net.Werkservice, een niet bestaand bedrijf. Mogelijk is deze naam afgeleid van een bestaand bedrijf.

Heeft u een brief ontvangen, kom dan naar Bureau Tegelen en lever de brief af of bel met 09008844. Bel niet naar het nummer op de brief want dit betreft een betaalnummer.

Tummers advertentie

Tagged