Bijdrage veiligheidsregio niet omhoog

Gem. Beesel Regio Peel en Maas Regio Venlo

De bijdragen die de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg per inwoner aan de Veiligheidsregio betalen mogen niet omhoog. De Veiligheidsregio moet keuzes maken m.b.t. wat ze nog wel en niet meer wil doen. Dat betoogden de burgemeesters van de gemeenten vrijdag tijdens de begrotingsvergadering. De Veiligheidsregio zit midden in een veranderingsproces waarbij de diverse onderdelen (brandweer, GGD, GHOR) in elkaar geschoven worden.

Daar komt nog bij dat de brandweer vanaf volgend jaar helemaal is geregionaliseerd. Dat wil zeggen dat alle districten dan onder de Veiligheidsregio vallen en ook op dat gebied een harmonisatie van kosten plaatsvindt. Het district Maas en Peel (Peel en Maas en Horst aan de Maas) sluit als laatste aan met ingang van 2014.

Tummers advertentie

Tagged