Vrijdag beregeningsverbod uit oppervlaktewater

Regio Peel en Maas Regio Roermond

Waterschap Peel en Maasvallei heeft besloten dat vanaf vrijdag 12 juli 12.00 uur geen water uit beken en rivieren mag worden gebruikt om akkers en weilanden te beregenen. Het waterpeil van de meeste beken in Noord- en Midden-Limburg is laag. Dit komt door de droogte en warmte van de afgelopen dagen. Doel van het verbod is om verdere daling van het waterpeil te voorkomen en voldoende voorraad te behouden voor de warme en droge periode die wordt verwacht.

Onttrekkingsverbod
Het verbod geldt voor het onttrekken van water uit alle beken in Noord- en Midden-Limburg met uitzondering van de beken die in de regel altijd voldoende afvoer hebben. Dat zijn met name de Niers, Swalm, Boschmolenplas en gedeelten van de Heukelomsebeek, Eckeltsebeek, Neerbeek en Oostrumsche beek. Daarnaast geldt het verbod niet voor onttrekkingen met weidepompen voor veedrenking en voor onttrekkingen uit het grondwater. Onttrekkingen uit oppervlaktewater voor de volgende kapitaalintensieve teelten vormen ook een uitzondering: bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt. Het verbod geldt tot de waterafvoer van de beken weer op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober 2013.

Andere maatregelen
Het waterschap houdt de komende tijd het water zoveel mogelijk vast in de beken door stuwen op te zetten en met gemalen zoveel mogelijk water vanuit de Maas naar de beken toe te voeren. Deze maatregelen zijn nodig om te zorgen voor voldoende water en een goede verdeling van het water. Zowel de land- en tuinbouw als de natuur, stedelijk gebied en recreatie hebben water nodig. Het waterschap roept op om zuinig te zijn met het beschikbare water. Door droogte gaat ook vaak de waterkwaliteit achteruit. Ondiep water warmt sneller op en heeft een lager zuurstofgehalte waardoor vissterfte kan ontstaan. Doordat concentraties van opgeloste voedingsstoffen en bacteriƫn toenemen, komen blauwalg en botulisme vaker voor.

Tummers advertentie