Discussieer mee over gemeentelijke bezuinigingen

Gem. Beesel Nieuws

Vanaf donderdag 1 augustus kunnen inwoners van de gemeente Beesel op de website www.beesel.nl/denkmee mee discussiëren over de vraag waarmee de gemeente zich nog wél bezig moet houden en waarmee niet meer. Reden voor deze zogeheten ‘kerntakendiscussie’ zijn de grote bezuinigingen die er vanuit het Rijk op de gemeenten afkomen. Hierdoor kan ook de gemeente Beesel in de toekomst niet meer alles blijven doen wat ze nu doet.

Wat wel en wat niet?
Moet de gemeente de cultuur nog wel subsidiëren? En de sportverenigingen? Moet iedereen niet veel meer gaan betalen waarvan hij profiteert? Kunnen de uitgaven voor het groen niet omlaag? Kunnen inwoners niet meer zelf de armen uit de mouwen steken?

Denk mee! Doe mee!
De gemeenteraad wil de discussie over de gemeentetaken zo open mogelijk voeren. Daarom kan iedereen die invloed wil uitoefenen, mee discussiëren. Om te beginnen op de website. Op de site staan tien discussiestellingen, en daar komen er steeds meer bij. Er komen ook discussieavonden over de gemeentetaken en de noodzakelijke bezuinigingen, in twee rondes. Beide rondes bestaan uit twee vergelijkbare bijeenkomsten.

Eerste ronde: donderdag 29 augustus en 5 september
Tweede ronde: dinsdag 8 oktober en maandag 21 oktober

De uitkomsten van de discussies op internet en de bijeenkomsten zijn in hoge mate bepalend voor de voorstellen die naar de gemeenteraad gaan. De gemeenteraad is uiteraard degene die uiteindelijk beslist.

Tummers advertentie