Groot alarm vanwege lekkende wagon bij station

112 Regio Venlo

Zaterdagochtend zijn de hulpdiensten massaal uitgerukt naar het treinstation in Venlo. Volgens de eerste melding zou er een brand zijn waarbij een gevaarlijke stof betrokken zou zijn, later liet de brandweer weten dat het zou gaan om een wagon die diep gekoelde koolstofdioxide lekte vanuit het overdruk ventiel. Het treinverkeer rondom Venlo lag enige tijd stil. Het ging om een kleine lekkage van een inmiddels lege wagon. Er is volgens de brandweer geen gevaar voor de omgeving. Treinverkeer rondom Venlo lag enkele uren stil.

De lekkage werd opgemerkt door een voorbijganger naast het rangeer terrein bij het station. Na onderzoek blijkt dat de koolstofdioxide door oververhitting uit het drukventiel ontsnapt. Normaal gebeurt dat in de meeste gevallen tijdens een rit.

Discussie
Ondanks dat er minimale hoeveelheid CO2 ontsnapt is laait de discussie over het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor verder op. Na verschillende ongevallen op het spoor met goederentreinen twijfelt de politiek aan de veiligheid van burgers nabij het spoor.

Gevaar
Lage concentraties CO2 kan versnelde ademhaling en hoofdpijn veroorzaken. Bij hoge concentraties kan men het bewustzijn verliezen en zelfs stikken. Gas/damp is zwaarder dan lucht, en kan zich ophopen in putten, kelders en tunnels.

Koolstofdioxide is een kleurloos, geurloos gas dat van nature in de lucht aanwezig is. Elk levend wezen produceert CO2 bij de ademhaling. Daarnaast wordt het ook geproduceerd bij de verbranding van koolstof of koolstofhoudende stoffen, zoals fossiele brandstoffen.

Tummers advertentie