Onderzoek inzamelen en hergebruik drankpakken

Gem. Beesel

In een aantal Nederlandse gemeenten start een onderzoek voor het gescheiden inzamelen en hergebruik van drankpakken. De gemeente Beesel is, naast een dertigtal anderen gemeenten, geselecteerd om aan het onderzoek mee te doen.

Hoe gaat het in Beesel?
In Beesel scheiden we al jaren de verschillende afvalsoorten, waaronder drankpakken. Dit is een goede zaak. Uit de laatste sorteerproef in 2012 blijkt dat van alle restafval nog 2% bestaat uit drankpakken. Het kan dus altijd nog beter!

Wat u kunt doen?
Uiteraard de drankpakken blijven scheiden van het restafval. Door ze ook nog eens leeg en plat gemaakt in de ondergrondse container te werpen, draagt u nog meer bij aan het milieu. We hoeven dan immers minder vaak de inworpopeningen schoon te maken en er passen meer drankpakken in de containers. Hierdoor hoeven ze minder vaak geleegd te worden en dat scheelt weer ritten met de vrachtauto.

Wat gebeurt er met de ingezamelde drankpakken?
Drankpakken zijn goed te recyclen. De kartonvezels worden van de kunststof en aluminiumlaagje gescheiden. De papierpulp die vrijkomt tijdens het recyclingproces verwerkt men in de papierindustrie. Daarmee vormt zij de grondstof voor onder andere kantoorbenodigdheden, kartonnen dozen en tissuepapier.

In de moderne recyclingfabrieken wordt het aluminium zeer zuiver teruggewonnen en gebruikt als grondstof voor allerlei producten zoals pannen, koffiepotten en aluminium buizen. In de oudere fabrieken worden kunststof en aluminium nog verwerkt tot granulaat en in enkele gevallen ingezet als brandstof voor elektriciteitscentrales en cementovens.

Daarom wordt in Europa inmiddels al zo’n 37% (365.000 ton) van de drankpakken die op de markt gebracht worden gerecycled.

Waar vindt u meer informatie over het onderzoek?
Het onderzoek naar gescheiden inzameling en recycling van drankpakken heeft een eigen website en campagne gekregen. Met de slogan “schudden voor gebruik, scheiden na gebruik” worden de inwoners uit de deelnemende gemeenten opgeroepen om drankpakken te scheiden van het restafval. Meer informatie over het onderzoek vindt u op http://www.schuddenscheiden.nl/.

Lespakketten voor scholen
Een belangrijke taak van hoe om te gaan met het milieu is weggelegd bij het bewust maken ervan aan onze kinderen. Hiervoor zijn lespakketten voor scholen gemaakt met informatie en leuke doe opdrachten. Volgend schooljaar kunnen de basisscholen hiermee aan de slag.

Tummers advertentie