Gemeente Beesel heeft ook last van geluk zoekers

Gem. Beesel Nieuws

Net als vele andere gemeentes in Nederland heeft Beesel last van geluk zoekende WOB’ers. Gemeenten kopen soms WOB-verzoeken af als dat teveel mankracht kost. Sommige mensen zien daardoor de Wet openbaarheid van bestuur vanwege de boeteclausule als inkomstenbron.

De gemeente Beesel heeft afgelopen jaren geen verzoeken afgekocht aldus de gemeente. Wel zijn er twee boetes betaald omdat de verzoeken telaat waren afgehandeld. Daarbij ging het om een bedrag van 40 en 900€.

Sinds de boeteclausule ziet de gemeente een verdubbeling van WOB-verzoeken. Zo komen de meeste verzoeken buiten de regio. Veel van de verzoeken lijken ‘belangeloos” die overigens veel ambtenaren uren vereisen.  Sommige gemeente kopen daardoor voor paar honderd euro het verzoek af.

De gemeente behandeld ieder verzoek om zo transparant mogelijk te zijn”Wij streven er na om binnen 2 weken een verzoek af te handelen”. Als gemeenten niet binnen de wettelijk bepaalde termijn van tien weken reageren op een WOB-verzoek, kan de burger die het verzoek heeft ingediend aanspraak maken op een vergoeding. Bedragen kunnen dan oplopen tot boven de 1000 euro.

Minister Plassterk wil dit jaar nog een nieuw wetsvoorstel maken om misbruik van een WOB-verzoek tegen te gaan.

 

Tummers advertentie