Nog geen naam voor Reuvers gezondheidscentrum

Gem. Beesel Nieuws

Huisartsenpraktijk Reuver, VieCuri Medisch Centrum, Service Apotheek Reuver, Stichting WoonGoed 2-Duizend en gemeente zijn de initiatiefnemers van het nieuwe centrum voor gezondheidszorg in Reuver. Zij vragen de inwoners van de gemeente Beesel om een passende naam voor dit centrum te bedenken.

Centrum voor gezondheidszorg Reuver
Het centrum voor gezondheidszorg Reuver opent in september haar deuren. Het centrum krijgt zijn plek in het voormalige verzorgingshuis de Brink.

In het centrum komen huisartsenpraktijk Reuver, bepaalde diensten van VieCuri Medisch Centrum, Service Apotheek Reuver, Wmo loket, Steunpunt Mantelzorg, Medic Skincare, Penders Voetzorg Venlo, Lionarons GGZ, Praktijk voor oefentherapie Mensendieck, Groepspraktijk voor fysiotherapie Reuver, Kousen – Zorg, Proteion Thuis, Allerzorg en de Zorggroep.

Door zich bij elkaar te vestigen gaat de afstemming tussen de zorgaanbieders makkelijker en kunnen zij gebruik maken van elkaars deskundigheid.

Nieuwe naam
De partners zoeken een passende naam voor het centrum. Zij onthullen deze naam tijdens de officiële opening op 26 oktober 2013.

Inzenden van de naam
Stuur uw idee uiterlijk vrijdag 13 september naar: [email protected] onder vermelding van: prijsvraag naam centrum gezondheidszorg. Zet hierbij uw naam, adres, geboortedatum, emailadres en telefoonnummer.

Voorwaarden
Alleen inwoners van de gemeente Beesel kunnen deelnemen aan de prijsvraag.
U kunt de naam tot en met vrijdag 13 september indienen via [email protected]. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden.
Er mogen meerdere namen worden ingediend per deelnemer.
De initiatiefnemers van het centrum kiezen de winnende naam. Bij gelijke inzendingen vindt een loting plaats.
Wij stellen de winnaar persoonlijk op de hoogte. De winnaar krijgt een uitnodiging om bij de onthulling aanwezig te zijn en ontvangt daarnaast een mooie prijs.

Tummers advertentie