Beesel genomineerd voor ‘Meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg’

Gem. Beesel Nieuws

De Gemeenten Beesel, Meerssen en Peel en Maas zijn genomineerd voor de eretitel ‘Meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg’. Deze wordt elk jaar door het Platform Mantelzorg Limburg (PML) toegekend aan de Limburgse gemeente, die er – naar oordeel van het PML – het beste in is geslaagd om aandacht voor mantelzorg en mantelzorgers in te bedden in het gemeentelijk Wmo-beleid.

Op 23 oktober, tijdens een slotdebat in de Raadzaal van de Gemeente Nederweert (de ‘Meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg’ in 2012), wordt bekend welke gemeente in 2013 de eretitel verdient. Het PML heeft de eretitel ‘Meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg’ ingesteld in het kader van de jaarlijkse viering van de Dag van de Mantelzorg. Een dag, waarop mantelzorgers op allerlei manieren in het zonnetje worden gezet. Het PML hoopt dat dit initiatief gemeenten stimuleert om goed mantelzorgbeleid te ontwikkelen en uit te voeren.

Genomineerden
14 gemeenten gaven gehoor aan de uitnodiging van het PML om de quick-scan in te vullen, die de basis vormde van een beoordelingstraject dat uiteindelijk heeft geleid tot de voordracht van de 3 genomineerde gemeenten. De Gemeente Beesel is genomineerd omdat deze, volgens het Wmo-beleid, een grote betrokkenheid toont bij mantelzorg en mantelzorgers. Deze gemeente betrekt mantelzorgers bij het vormgeven van het mantelzorgbeleid, heeft aandacht voor verschillende groepen mantelzorgers en heeft de ondersteuning van mantelzorgers goed geregeld. De Gemeente Meerssen is genomineerd omdat deze, volgens het Wmo-beleid, een integrale benadering van cliënt en mantelzorger voorstaat. Deze gemeente stimuleert organisaties om samen te werken op het terrein van informele zorg en ziet erop toe dat vastgesteld beleid ook goed wordt uitgevoerd. De Gemeente Peel en Maas is genomineerd omdat deze, volgens het Wmo-beleid, de gehele gemeenschap weet te betrekken bij het mantelzorgbeleid. Deze
gemeente bereikt veel (verschillende groepen) mantelzorgers en heeft de inspraak van mantelzorgers goed geregeld.

Slotdebat
Tijdens het slotdebat op woensdagavond, 23 oktober worden de genomineerde gemeenten door de beoordelingscommissie bevraagd over de inhoud van hun mantelzorgbeleid. Dat gebeurt in de vorm van een debat, waarbij wethouders, voorzitters van Wmo-raden en/of beleidsambtenaren van de 3 gemeenten de gelegenheid krijgen om uit te dragen waarom juist zij de eretitel verdienen. Supporters en anderszins geïnteresseerden zijn van harte welkom. De aanvang van het slotdebat is om 19.30 uur (inloop vanaf
19.00 uur).

Tummers advertentie