Maas, hoogwater

Nooddijk na verzakking door lek riool

Regio Venlo

Het waterschap Peel en Maasvallei is donderdag begonnen met het aanleggen van een nooddijk in Belfeld nabij ’t Oude Veerpad. Dit is nodig omdat op 12 september door een leidingbreuk bij het pompstation schade ontstaan is aan de dijk, in de vorm van scheurvorming en gedeeltelijke verzakking.

De lekke leiding is direct daarna door een noodreparatie hersteld. De leiding kan op dit moment niet de maximale capaciteit afvoeren en daarom moet nog een definitieve reparatie plaatsvinden.

Om te zorgen dat de veiligheid gewaarborgd blijft in het hoogwaterseizoen komt er nu een tijdelijke nooddijk. De definitieve reparatie begint in de periode april/mei 2014 direct na afloop van het hoogwaterseizoen dat loopt van 15 oktober tot 15 maart. Deze nooddijk wordt aangelegd achter de beschadigde dijk, voor het geval de huidige dijk bij extreem hoogwater gaat lekken.

Tummers advertentie

Tagged