Bekende gezichten worden vereeuwigd

Gem. Beesel

Sinds 2009 maakt José Fijnaut (1965) en Maria Stams (1956) portretten van personen en archiveert hun verhalen over kunst en cultuur. In 2011 was deze collectie van 240 koppen te zien in de vitrine van het glaspaleis Schunck in Heerlen. Het project dat “Koppig Limburg” heet komt nu ook naar de gemeente Beesel.

Op uitnodiging van Eskacé verlegt “Koppig Limburg” het werkveld voor een aantal sessies naar Noord-Limburg, naar Reuver en Beesel. De eerste sessie is met de heer W. Crasborn, voormalig huisarts. De interviewer is Jacqueline Römer. Dokter Crasborn treft de eer als eerste vereeuwigd te worden in dit kader, omdat hij voor generaties Reuvernaren heel veel betekend heeft. Daarnaast heeft hij zich door de jaren heen verdienstelijk gemaakt voor de Reuverse gemeenschap. Voor Eskacé is hij het ideale model voor een eerste portret. Het poserende gesprek vindt plaats op maandag 21 oktober om 19.00 uur in Brasserie Bösdael.

Tummers advertentie