Meldpunt Water in Limburg van start

Gem. Beesel Regio Peel en Maas Regio Roermond Regio Venlo

Rijkswaterstaat, Waterschap Peel en Maasvallei, Waterschap Roer en Overmaas en Waterschapsbedrijf Limburg (het uitvoeringsbedrijf van de twee waterschappen dat de rioolwaterzuiveringsinstallaties beheert), introduceren één gezamenlijk meldpunt voor problemen met oppervlaktewater in de provincie Limburg. 0800-0341 is vanaf nu hét telefoonnummer waar burgers en bedrijven 7 dagen in de week, 24 uur per dag melding kunnen maken van misstanden, opmerkelijkheden of calamiteiten bij, op of in het oppervlaktewater zoals de Maas, een kanaal, beken en plassen. Het is de bedoeling om het mensen makkelijker te maken. Ook bij hoogwater kunnen mensen dit nummer bellen. Het is het eerste gezamenlijke meldpunt in Nederland van Rijkswaterstaat en de Limburgse waterschappen waarbij zo intensief wordt samengewerkt.

Één meldpunt
Bij het loket kunnen meldingen binnenkomen over bijvoorbeeld wateroverlast, vissterfte, vogelsterfte, vreemde kleur/geur van het water, vuildump of andere verdachte zaken. Het loket kan meldingen doorzetten naar verantwoordelijke partijen zoals gemeenten, waterschappen, brandweer, politie, waterschapsbedrijf of Rijkswaterstaat. Burgers kunnen uiteraard organisaties ook direct benaderen.

Samen sterk
Rijkswaterstaat, Waterschap Peel en Maasvallei, Waterschap Roer en Overmaas en het Waterschapsbedrijf Limburg intensiveren de samenwerking om bij calamiteiten nog beter voorbereid te zijn en elkaar te kunnen helpen. Het meldpunt Water is een van de initiatieven. Ook houden ze samen calamiteitenoefeningen en opleidingen, wisselen ze kennis en ervaringen uit bij incidenten en stemmen de hoogwaterberichtgeving af. De partijen tekenen op 21 oktober een Convenant Gezamenlijk Meldpunt Water in Limburg.

Tummers advertentie