Tweede termijn raadsvergadering op 18 november

Gem. Beesel

De tweede termijn van de begrotingsbehandeling bij de gemeente zou eigenlijk afgelopen donderdag plaatsvinden, door de gebeurtenissen van die dag is de vergadering verplaatst. De gemeente heeft vandaag bekend gemaakt dat de vergadering wordt voortgezet op maandag 18 november. De raad bespreekt dan de begroting van 2014 en meerjarenraming 2015-2017. Ook wordt onder andere vast gesteld of de lokale omroep kan blijven bestaan of wordt opgeheven.

Diegenen die van het spreekrecht gebruik willen maken dienen dit tenminste een werkdag voor de datum van de vergadering schriftelijk aan de voorzitter of de griffier van de gemeenteraad kenbaar te maken.

Tummers advertentie