Toekomst Eskacé onzeker na enquête

Gem. Beesel Nieuws

Het bestuur achter kunst de stichting Eskacé wil bekijken of er een toekomst is door te gaan als adviserende rol voor de gemeente. Dat heeft voorzitter Fons Verdonck laten weten tegenover dagblad de Limburger nadat er een discussie ontstond over twee kunstwerken die bedoeld zijn voor de Industriestraat in Offenbeek.

Het gemeentebestuur besloot deze zomer, zeer tegen de zin van Eskacé, daarover een enquête te houden onder
buurtbewoners. Alleen bij een respons van minimaal 35 procent en een positief antwoord van 60 procent van de bewoners, wil het college de werken van kunstenares Lieuwke Loth laten plaatsen. Eskacé is teleurgesteld dat, na vier jaar praten over die kunst, nu plots een enquête als ultiem instrument is gekozen om draagvlak onder de bevolking te peilen. “Dat voelt alsof na de wedstrijd de spelregels worden veranderd”, aldus Verdonck tegenover de krant. Ook heeft hij het gemeentebestuur een brief geschreven om de teleurstelling daarover te uiten.

Daarna verslechterden de verhoudingen tussen de stichting en gemeente. In een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraadsleden legde het college van B&W uit wat de stand van zaken rondom de komst van de kunstwerken was, de stichting was niet op de hoogte van die informatie brief. “Daar kwamen we bij toeval achter”, zegt Verdonck. “Niet netjes, want we hadden afgesproken dat we van alles op de hoogte zouden worden gehouden.” Ook zou er volgens Verdonck onjuistheden in de brief hebben gestaan, daarop stuurde de stichting de raadsleden een eigen brief met uitleg.

Verantwoordelijk wethouder Terence Vroomen heeft aangegeven dat hij het hele dossier ter inzage voor de raadsleden gaat leggen. De gemeenteraad gaat in december bespreken wie in het dossier verkeerd heeft gehandeld. Eskacé is er van overtuigd dat de wethouder de raad verkeerd heeft geïnformeerd,  het gemeentebestuur heeft Eskacé een brief gestuurd waarin de ter inzagelegging van de correspondentie is aangekondigd.

De stichting is al jaren actief in de gemeente, en organiseert geregeld activiteiten zoals exposities, workshops. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de organisatie als Klassiek op Lokatie en Theater op Straat waar veel bezoekers op af komen.

Tummers advertentie