Overlast door zwaar vuurwerk

Reuver

In de gemeente Beesel wordt sinds enkele weken geleden in de nachtelijke uren zwaar en mogelijk illegaal vuurwerk afgestoken, met de overlast als gevolg. Uit verschillende wijken van Reuver en Offenbeek komen meldingen van overlast van de harde knallen in de nachtelijke uren. Met als gevolg dat veelal raamkozijnen die trillen, honden schrikken en uren lang door blaffen en mensen die na de knal wakker blijven van de schrik en vervolgens vroeg moeten opstaan om te gaan werken.

Er zijn mensen die steeds meer de grens verleggen en overstappen naar het zelf maken en afsteken van vuurwerkbommen, veelal met gebruik van illegaal vuurwerk. Tegenwoordig zijn handleidingen om bommen te maken eenvoudig op internet te vinden en bommenmakers laten op bijvoorbeeld internetforums en YouTube hun kunsten zien.

De wijkagent informeert op Facebook dat meldingen van vuurwerk overlast doorgegeven kunnen worden op 0900-8844. Als er illegaal vuurwerk wordt afgestoken, moet dat ook ergens opgeslagen liggen in de buurt, de ‘mogelijke’ adressen kunnen doorgegeven worden aan Meld Misdaad anoniem via 0800-7000.

Ongelukken met zelfgemaakte vuurwerkbommen leiden tot ernstige letsels en soms zelfs doden. Daarom is in 2011 de Task Force Opsporing Vuurwerk Bommenmakers opgericht. Drijvende kracht achter deze Task Force zijn VeiligheidNL en de politie. De Task Force wordt ondersteund door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Inlichtingen- Opsporingsdienst (IOD) en Meld Misdaad Anoniem. De consequenties kunnen hoge straffen zijn, zoals gevangenisstraf, die het Openbaar Ministerie eist en het verkrijgen van een strafblad. Bovendien kan voor het opslaan van zware vuurwerkexplosieven door de hypotheekverstrekker of verhuurder een uitzetting van de woning worden ingezet.

Een nieuwe opkomende trend is ‘carbidschieten’, in veel gemeentes is dat verboden volgens de APV. Echter zijn er ook vaak uitzonderingen. Carbid is geen vuurwerk en dus ook niet onder de landelijke regels voor vuurwerk. In zo’n APV kan bijvoorbeeld staan dat carbidschieten alleen tijdens oudejaarsnacht is toegestaan, en dan buiten de bebouwde kom. De gemeente Beesel heeft zover bekend het carbid niet opgenomen in de APV, ze zoeken momenteel uit of het toegestaan is in de gemeente Beesel.

Tummers advertentie