Geen beleid in gemeente Beesel over ‘carbidschieten’

Gem. Beesel Nieuws

Na meldingen van harde knallen in de omgeving afgelopen weken zijn wij gaan uit zoeken hoe het zit met het carbid in de gemeente Beesel. Carbid valt volgens de regels van de overheid niet in de categorie vuurwerk, maar valt wel binnen de categorie gevaarlijke stoffen.

Bij navraag aan wijkagent Jeroen de Reuver blijkt dat de gemeente Beesel heeft carbidschieten niet opgenomen in de APV, bij gemeentes in Friesland en Groningen is carbidschieten vele male populairder dan in Limburg. De wijkagent laat weten dat bij het gebruik van carbid er geen overlast worden veroorzaakt (bijv. voor omwonenden). Het veroorzaken van overlast staat wel expliciet benoemd in de APV. “Iedereen begrijpt wel dat er met dergelijke knallen al snel sprake is van overlast. Hiervoor wordt dan ook bekeurd” aldus de wijkagent.

Daarbij komt dat in het Wetboek van Strafrecht ook een artikel is opgenomen omtrent het teweeg brengen van een ontploffing. Daarin staat, vrij vertaald, dat er rekening moet worden gehouden met de veiligheid van goederen, andere personen en uiteraard ook jezelf. De kracht die bij de ontbranding van de gassen vrijkomt is enorm. Er zijn vanuit het verleden diverse ernstige ongevallen bekend met zwaar letsel als gevolg of forse schade aan voertuigen en gebouwen.

Roermond en Venlo hebben het carbidschieten ook niet opgenomen in de apv.  De gemeente Peel en Maas heeft carbidschieten wel opgenomen in de APV. Daar mag men alleen schieten tussen 31 december op 1 januari van 22.00 uur tot 02.00 uur en het vrije schootsveld minimaal 75 meter is en hierin geen openbare wegen of paden liggen. Ook mag daar alleen buiten de bebouwde kom geschoten worden.

Tummers advertentie