Aanpassing speelterreinen en ontmoetingsplekken

Gem. Beesel Nieuws

In onze gemeente liggen 32 speelterreinen. Op 1 november hebben enkele leden van het college, betrokken medewerkers en een jongerenwerker een fietstocht langs verschillende speelterreinen gemaakt om te kijken welke aanpassingen er nodig zijn om de speelterreinen aantrekkelijker te maken.

Tijdens deze fietstocht is gebleken dat de trapveldjes in onze gemeente intensief worden gebruikt. Het is belangrijk dat de veldjes goed bespeelbaar zijn.
Voor het trapveld in het Schinderspark in Reuver betekent dit een nieuwe goal en in het voorjaar wordt kunstgras voor de goal aangebracht. Ook het trapveldje aan de Wittebergstraat in Beesel wordt deels van kunstgras voorzien. Tot die tijd worden kuilen voor de goal opgevuld met natuurlijk materiaal. Dit gebeurt ook bij het trapveldje in Offenbeek. Door het nieuwbouwproject Molenveld zuid zal dit veldje op termijn verdwijnen. Er wordt naar een nieuwe locatie in de wijk gezocht. Ook voor het speelterrein aan de Heijackerstraat in Beesel geldt dat een deel van het terrein door nieuwbouw verdwijnt. De skatebaan die daar staat, wordt te zijner tijd verplaatst naar het terrein aan de Vossenberg.

Daarnaast worden verschillende plekken waar jongeren elkaar ontmoeten zoals in Offenbeker Bemden, de skatebaan bij VV Reuver, het Schinderspark en het terrein aan de Vossenberg aantrekkelijker gemaakt door zitgelegenheden en prullenbakken te plaatsen en verplaatsen. Ook de plek op de Hovergelei krijgt een opknapbeurt. Hier wordt samen met jongeren naar gekeken. Aan de Secretaris Moonenlaan in Reuver wordt een speelterrein met natuurlijke speelelementen ingericht. Vanaf maart kunnen kinderen hier gebruik van maken.

Tummers advertentie