Laatste sluisdeuren geplaatst bij Belfeld

Regio Venlo

In de eerste weken van december heeft Heijmans de laatste hand gelegd aan het plaatsen van de laatste sluisdeuren op het project Sluizen Belfeld & Sambeek. Sluizen Belfeld & Sambeek maakt onderdeel uit van het deelproject Maasroute. Het doel van project Maasroute is om de Maas en bijbehorende kanalen en vaarwegen tussen Maastricht en Weurt bevaarbaar te maken voor scheepvaartklasse Vb.

Het werk is in grote lijnen onderverdeeld in de ombouw van de oostsluizen en de revisie van de west- en middensluizen te Belfeld en Sambeek. Een globale scope-omschrijving is hieronder weergegeven. Beide sluiscomplexen dienen geschikt te worden gemaakt voor de Vb-scheepvaart met een diepgang van 3,5 m. De maatregel dient te worden gerealiseerd door o.a. de sluiskolkbodems en de bodems van de midden- en benedenhoofden te verdiepen en tevens de beneden- en bovensluishoofden te verbreden. Momenteel zijn zowel in Sambeek als in Belfeld de laatste bouwkuipen van de hoofden gevuld met water. Hierdoor kon het stempelraam verwijderd worden en werden de sluisdeuren geplaatst.

Tummers advertentie