Aanpak alcoholbeleid in Beesel

Gem. Beesel Nieuws

Sinds 1 januari is de gemeente verantwoordelijk op de handhaving van het nieuwe landelijke alcoholbeleid, jongeren onder 18 mogen daardoor geen alcohol meer kopen bij winkels en horecazaken. De gemeente Beesel gaat zich de eerste periode focussen op de preventie van alcohol consumptie onder de 18. Verder wil de gemeente in de 1e helft van 2014 alle horecabedrijven laten bezoeken door een BOA en de vergunningverlener van de gemeente.

Tijdens dat bezoek wordt gevraagd naar hun schenkingsbeleid, toelatingsbeleid jongeren etc. Ook wordt er informatie verstrekt over Lekker Frizz. Natuurlijk wordt ook duidelijk gemaakt dat er op enig moment gecontroleerd wordt en waarop er gecontroleerd wordt. Vanaf juni/juli wil de gemeente 1x per 2 jaar alle horecabedrijven bezoeken, en 2x per jaar de hotspots.

Leeftijdscontroles worden regionaal uitgevoerd door speciaal samengestelde groepen (jongeren). Dit gaat steekproefsgewijs gebeuren, ongeveer twee keer per jaar bij hotspots (supermarkten en cafetaria’s). Dan worden ook cafés meegenomen, waar veel jongeren komen. “Wanneer hiermee wordt begonnen is nog niet duidelijk, we zijn nu nog bezig met het opstellen van samenwerkingsovereenkomst” aldus de gemeente.

Tummers advertentie