Onderzoek inzameling en recycling drankenkartons afgerond

Gem. Beesel Nieuws

Van 1 mei tot 1 november nam Gemeente Beesel samen met 36 andere gemeenten deel aan een landelijk onderzoek naar de verschillende manieren voor het inzamelen en recyclen van lege drankenkartons. Het onderzoek maakt onder meer duidelijk dat de inzameling en recycling van drankenkartons goed mogelijk is en bovendien winst voor het milieu oplevert.

Binnen de 37 gemeenten hebben burgers, winkeliers, afvalverwerkers en vrijwilligers lege drankenkartons ingezameld en ter recycling aangeboden. Wij danken iedereen voor hun enthousiasme en betrokkenheid bij het onderzoek!

In het onderzoek is onder andere gekeken naar de kosten van de inzameling en recycling van drankenkartons en de betekenis voor het milieu. De uitkomsten zijn beschreven in een onderzoeksrapport. Dat rapport heeft staatssecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu op 30 december 2013 aangeboden aan de Tweede Kamer. In de komende periode vindt nog vervolgonderzoek plaats. Halverwege 2014 zal staatssecretaris Mansveld een besluit nemen over de inzameling en recycling van drankenkartons in Nederland.

Het onderzoek is afgelopen, maar wij gaan gewoon door met de inzameling en recycling van lege drankenkartons. Voor u verandert er dus niets.

Tummers advertentie