Informatiemiddag over wijziging WMO

Gem. Beesel Nieuws

De politieke partij Beeselse Lijst organiseert op 22 februari een informatiemiddag over de gevolgen van de wijzigingen in het WMO. Voor met name onze oudere inwoners die te maken hebben of binnenkort krijgen met de WMO houdt de Beeselse Lijst een presentatie over de gevolgen van de wijzigingen van de WMO. Hoe zit de regelgeving nu in elkaar en wat gaat er binnenkort veranderen. Hebt u ook last van het krijgen van minder huishoudelijke hulp, valt uw indicatie voor u veel nadeliger uit en komt u hierdoor in de problemen, weet u waar u met uw problemen terecht moet? Dit zij enkele onderwerpen die tijdens de bijeenkomst aanbod zullen komen. De Beeselse Lijst vindt dat als onze zorgbehoevende inwoner niet in staat is zelf het probleem op te lossen er maatwerk geleverd moet worden. Iedereen moet mee kunnen doen aan het maatschappelijk verkeer.

De bijeenkomst vindt plaats in Brasserie Bosdael op zaterdag 22 februari 2014 om 14.30 uur. Na afloop van de WMO-presentatie gaat de Beeselse Lijst graag met de aanwezigen in gesprek om hun verkiezingsprogramma voor de komende vier jaar toe te lichten. De Beeselse Lijst nodigt alle belangstellenden van harte uit mee te doen aan deze informatiemiddag.

Tummers advertentie