Regio gaat voor maximaal behoud van werkgelegenheid in zorg en welzijn

Gem. Beesel Nieuws

Maandag hebben de regiogemeenten in Noord Limburg een overeenkomst getekend waarmee ze de nadrukkelijk intentie uitspreken om de werkgelegenheid in de zorg te behouden. Dit in een tijd waarin veel onzekerheden zijn voor werknemers in de zorg, is dit een positief signaal. Naast gemeenten hebben ook sociale partners als UWV en de provincie hun medewerking toegezegd. Daarnaast hebben de bestuurders van oa Proteion en de Zorggroep getekend, organisaties waarvoor ook in onze gemeente veel inwoners werkzaam zijn.

De intentieovereenkomst is een eerste stap in de ontwikkeling van een regionale aanpak om te voorkomen dat medewerkers uit de zorg in een uitkeringssituatie terecht komen. Met deze aanpak wil de regio bereiken dat medewerkers voor wie ontslag dreigt, worden begeleid van werk naar werk en om- en bijscholingsmogelijkheden krijgen. In een regionaal plan van aanpak moeten slimme en creatieve verbindingen gelegd worden tussen partijen en middelen. Bijvoorbeeld tussen sectorgelden voor (Jeugd)zorg, provinciale middelen voor scholing en rijksmiddelen voor de aanpak van jeugdwerkloosheid.

“Als maatschappij hebben we professionele zorgverleners hard nodig, nu en in de toekomst, zegt ook de Beeselse wethouder Bram Jacobs(Zorg & Welzijn). “De gemeenten in Noord-Limburg spannen zich maximaal in om ervoor te zorgen dat de kwaliteit die zorgmedewerkers nu bieden, niet verloren gaat. Want het werk van de zorgprofessional blijft bestaan en is cruciaal in de manier waarop wij op wijkniveau om willen gaan met ondersteuningsvragen van onze inwoners. Gekwalificeerd personeel in de zorgsector moet daarom behouden blijven.”

Tummers advertentie