Coalitievorming mogelijk zonder PvdA

Gem. Beesel Nieuws

Zaterdag 29 maart jl. hebben de eerste verkennende gesprekken voor de coalitievorming in de gemeente Beesel plaatsgevonden. De grootste partij in de gemeente Beesel, de VLP, heeft het voortouw genomen.

Draagvlak voor een brede coalitie
De formateurs van de VLP hebben afgelopen zaterdag besloten gesprekken gevoerd met de 4 politieke partijen. De sfeer was goed en er was sprake van onderling vertrouwen. Er bestaat een gedeelde wens om een coalitie te vormen die recht doet aan de verkiezingsuitslag van 19 maart jl. Er is eveneens draagvlak voor het vormen van een brede coalitie, bestaande uit 3 partijen.

Vervolggesprek
Op grond van de inhoud van de gesprekken zien de formateurs aanleiding voor het plannen van een gezamenlijk vervolggesprek met de VLP, CDA en Beeselse Lijst op woensdag 2 april a.s. Dit gesprek vindt eveneens achter gesloten deuren plaats.

Tummers advertentie