PvdA niet bij coalitieonderhandelingen

Gem. Beesel Nieuws

De PvdA wordt niet betrokken bij de coalitieonderhandelingen van de gemeente Beesel. De informateurs hebben gesproken met de partijen VLP, CDA en de Beeselse Lijst. Volgens lijsttrekker en informateur Jac Heijnen van VLP zitten de partijen inhoudelijk dicht bij elkaar. Het brede draagvlak komt voor de burger goed van pas vanwege de nieuwe taken die op de gemeenten afkomen. De PvdA had voorgesteld een raadsbreed akkoord te sluiten. Volgens Heijnen is dat door de 3 partijen voor kennisgeving aangenomen. De inhoudelijke verschillen met de PvdA zijn een stuk groter, zo stelt de VLP-fractievoorzitter.

De partijen denken over dat het coalitie-akkoord en de wethoudersverdeling over een paar weken rond is. Voor VLP en CDA zijn de zittende wethouders Jan Smolenaars en Bram Jacobs kandidaat. Voor de Beeselse Lijst is dat Ton Reijnders. Beesel krijgt daarmee 1 wethouder minder dan in de vorige periode.

Tummers advertentie