Zoektocht naar Joris start op St. Jorisdag

Beesel Events Nieuws

Het script is nog niet klaar, maar één ding is al duidelijk: de rol van (Sint) Joris wordt de komende editie van het Draaksteken in 2016 flink uitgebreid. Zodanig dat de commissie Spel & Regie vanaf St. Jorisdag op 23 april 2014 al start met de zoektocht naar de ‘acteur’ die deze rol straks gaat vertolken.

“Tot nu toe had Joris in het Draaksteken maar een vrij kleine rol”, zegt de Maastrichtse regisseur Jolanda Jonkers. “Terwijl het verhaal toch echt gaat om de legende van Sint Joris en de Draak. Dat aspect wil ik in de komende editie meer tot uitdrukking brengen.” Wat de rol van Joris – die eigenlijk pas na zijn dood tot Sint Joris wordt verklaard – onderscheidt ten opzichte van de andere hoofdrollen is het feit dat degene die deze rol vertolkt, een bedreven ruiter moet zijn. “Iemand die zowel kan paardrijden als acteren ligt natuurlijk niet voor het oprapen”, zegt Mary van den Borst, voorzitter van de commissie Spel & Regie van Stichting Draaksteken. “Om een ‘acteur’ in de gelegenheid te stellen zich op het ene of juist het andere vlak nog wat bij te spijkeren de komende twee jaar, starten we nu al met de casting voor deze specifieke hoofdrol.”

Binnen of buiten Beesel?
Kenmerkend voor het Draaksteken is dat alle acteurs amateurs zijn, die op vrijwillige basis aan het openluchtspel deelnemen. En dat ze allemaal in Beesel wonen of uit Beesel afkomstig zijn. Wordt voor Joris dan een uitzondering gemaakt? “Kwaliteit staat voorop”, zegt Mary van den Borst. “Dat er voldoende kwaliteit zit in de Beeselse bevolking staat buiten kijf. Maar of er in onze Beeselse gemeenschap ook een ruiter is met voldoende acteertalent om deze ‘nieuwe’ hoofdrol te kunnen vertolken, dat weten we niet. Daarom stellen we het als volgt: degene die de rol van Sint Joris wil vertolken moet bij voorkeur een relatie hebben met Beesel. Bij gelijke geschiktheid zal iemand die in Beesel woont of heeft gewoond uiteraard de voorkeur genieten. En ja, net als alle andere rollen, wordt ook Joris door een vrijwilliger vertolkt.”

Auditie doen
Kandidaten die interesse hebben in de rol van Joris, kunnen zich vanaf St. Jorisdag op 23 april t/m 26 mei 2014 aanmelden bij de commissie Spel & Regie via spelenregie@draaksteken.nl. Geef hierbij naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en een foto door. Op www.draaksteken.nl is bovendien meer informatie te vinden over de eigenschappen en competenties die de toekomstige Joris bij voorkeur dient te bezitten. Naar aanleiding van de aanmeldingen, worden de kandidaten uitgenodigd om auditie te doen. “Nee hoor, niet à la Idols of The Voice”, lacht regisseur Jolanda Jonkers. “Maar we willen wel graag het talent van de kandidaten zien. Dat geldt straks overigens ook voor de andere sprekende rollen. Maar die audities vinden pas in het voorjaar van 2015 plaats.”

Tummers advertentie