Stichting Limburg Paardensport van start

Nieuws Regio Peel en Maas Sport

Met de kick off van de Stichting Limburg Paardensport op 27 april wordt verder invulling gegeven aan het Limburgs Paardensport Plan. De stichting, met Paul Hendrix van Stal Hendrix in Kessel in het bestuur, wil actiever inspelen op de potentie van de paardensportsector in deze provincie. De huidige geschatte omzet van 185 miljoen euro onderschrijft het economisch belang van het Limburgse paardensportklimaat. Er zijn al allerlei verbindingen gelegd binnen de paardensportsector. Er worden ook in relatie tot thema’s als zorg, economie en ruimtelijke ordening zo mogelijk partnerships aangegaan.

Zo pakken gemeenten acties op om paardensportaanbieders beter te faciliteren en worden samen met de scholen kennismakingsactiviteiten georganiseerd voor kinderen. Verder organiseert de LLTB regelmatig bijeenkomsten gericht op het overbrengen en delen van kennis tussen hippische ondernemers. Daarnaast wordt samen met de paardensportbond KNHS gewerkt aan een dekkend knooppuntennetwerk van ruiter- en menroutes.

Tummers advertentie