Onderhoud aan Ben Verstappensingel en Henk Gommansstraat

Gem. Beesel Nieuws

De gemeente laat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de trottoirs op de Ben Verstappensingel en de Henk Gommansstraat. Op 14 mei 2014 start de aannemer met de werkzaamheden en deze duren ongeveer twee weken.

Bestratingswerkzaamheden in Beesel
Tijdens de bestratingswerkzaamheden worden de werkvakken afgezet. Het verkeer zal hier enige hinder van ondervinden. Gedurende de werkzaamheden gelden er maatregelen voor de veiligheid van wegwerker ├ęnweggebruiker. Hierover krijgt u ter plekke door medewerkers aanwijzingen, ook staan de maatregelen aangeven met bebording en afzettingen. Overlast en verkeershinder is onvermijdelijk bij de uitvoering. Indien de weersomstandigheden te slecht zijn, worden de werkzaamheden uitgesteld.

Informatie
Aanwonenden zijn door de aannemer via een bewonersbrief over de uitvoering geïnformeerd. Politie, brandweer en ambulancedienst zijn op de hoogte van de werkzaamheden. Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Frenken van firma Asfaltbouw, bereikbaar op 06-51 15 52 42. Ook kunt u met vragen terecht bij dhr. E. Hunnekens, projectleider van de gemeente, bereikbaar op 077-474 92 92.

Tummers advertentie