Peel & Maas verkoopt historische Heldense schansrechten

Regio Peel en Maas

De reconstructie in het landschap van de laatmiddeleeuwse schans vlakbij de Baarlosestraat in Helden komt steeds dichterbij. De schans, die op oude kaarten nog zichtbaar is, werd rond 1600 gebruikt door de lokale bevolking om zich te verschuilen bij gevaar. Voor de herinrichting is 30.000 euro nodig waarvan de gemeente 18.000 euro zal bijdragen wanneer blijkt dat er voldoende draagvlak is. Hiervoor moeten eerst voldoende schansrechten verkocht worden.

Tummers advertentie