Dalende lijn bijstandontvangers in gem. Beesel

Gem. Beesel Nieuws

In tegenstelling tot de landelijke trend die afgelopen vrijdag door het Centraal bureau voor de Statistiek bekend is gemaakt toont het aantal bijstandontvangers in de gemeente Beesel een dalende lijn. De gemeente voert die opmerkelijke ontwikkeling terug op de persoonlijke begeleiding van mensen met een uitkering, de prima samenwerking met het plaatselijke bedrijfsleven en de focus op fraude met uitkeringen.

Verantwoordelijk wethouder Jan Smolenaars is blij dat het aantal Beeselnaren in de bijstand vermindert. Vooral ook, omdat Beesel daardoor het budget van het Rijk voor de financiering van de uitkeringen, zo’n drie miljoen euro, dit jaar niet hoeft aan te vullen. Dat betekent dat de gemeente geld overhoudt wat aan andere zaken besteed kan worden. “Maar minstens zo belangrijk is, dat die mensen weer aan de slag zijn en weer perspectief hebben”.

In Beesel daalde het aantal mensen met een bijstandsuitkering in het tweede kwartaal van dit jaar van 231 naar 222. Ofschoon dat een minieme daling is, leert navraag bij omliggende gemeenten dat het aantal uitkeringsgerechtigden daar in die periode is blijven stijgen. Ook landelijk is er in deze periode sprake van een voortdurende toename van 8.000 bijstandontvangers. In Nederland zijn nu ruim 434.000 mensen aangewezen op de bijstand, zo blijkt uit de recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In Beesel zorgen drie klantmanagers van de gemeente zelf voor de persoonlijke begeleiding en ondersteuning op maat van bijstandontvangers. Uitgangspunt bij de gezamenlijke zoektocht naar een arbeidsplaats zijn niet de beperkingen, maar de mogelijkheden van mensen met een uitkering. De klantmanagers onderzoeken ook of mensen wel terecht de uitkering ontvangen. Als blijkt dat men ondersteuning krijgt waar men eigenlijk geen recht op heeft dan wordt direct opgetreden.

De omvang van de gemeente Beesel betekent volgens Smolenaars dat er weinig barricades zijn in de contacten met het bedrijfsleven. ,,De lijnen zijn kort. En veel ondernemers in Beesel nemen hun verantwoordelijkheid als het gaat om de lokale werkgelegenheid”, zo benadrukt wethouder Smolenaars. De gemeente opereert ook samen met het regionale werkgeversservicepunt/UWV om contacten te leggen met het plaatselijke bedrijfsleven.

Bij aanbestedingen past de gemeente Beesel tegenwoordig het principe van social return of investment toe. Daarbij spreken gemeente en bedrijfsleven af, dat projecten moeten worden uitgevoerd met een bepaald aantal inwoners met een uitkering en/ of beperking. Voorbeelden daarvan zijn het bouwplan Molenveld Zuid en het onderhoud van het gemeentehuis.

Tummers advertentie