Maatregelen Heerstraat Kesselseweg

Nieuws Reuver

Voor de zomervakantie dit jaar is er met bewoners van de Heerstraat – Kesselseweg intensief gecommuniceerd over de optimalisatie van de verkeersituatie in deze straten. Dit heeft geresulteerd in een maatregelvoorstel waarmee de raad in oktober akkoord is gegaan.

Maatregelenpakket
Besloten is tot realisatie van de volgende maatregelen:

  • Verwijderen van de zgn. “bakken” onder het wegdek op de locaties waar voorheen de flexdrempels hebben gelegen. Hiervoor in de plaats wordt een niet verhoogd rood asfaltvlak aangelegd dat attentie verhogend werkt. De sluisjes worden ter plaatse gehandhaafd.
  • De huidige drempel, gelegen ten westen van de aansluiting met de Parklaan, wordt rood geasfalteerd. Bovendien wordt voor de drempel, rijdende richting het dorp, een zgn. “bliksemschicht” met markering aangebracht.
  • Ter hoogte van huisnummer 16 in de Kesselseweg wordt een “doorsteek” aangebracht tussen parkeerstrook en trottoir om comfortabeler van de weg naar het trottoir te kunnen lopen.
  • Op het kruispunt Pastoor Vranckenlaan/Kesselseweg wordt geleidemarkering in wit aangebracht om het verkeer verkeersveiliger te geleiden.
  • Er wordt een zebra voor voetgangers op de westelijke tak van het kruispuntplateau Heerstraat/Burgemeester Claessenstraat aangelegd om de voetgangers verkeersveilig te laten oversteken.
  • Op een aantal plaatsen wordt een 30 km/uur aanduiding op het wegdek aangebracht. Hiermee wordt het snelheidsregime nog eens benadrukt.
  • Alle benodigde markering wordt geschilderd en niet aangebracht met thermoplastisch materiaal om trillingsoverlast te voorkomen.
  • Het niveauverschil, tussen het asfalt en de putdeksels, is inmiddels verkleind om trillingsoverlast tegen te gaan. Dit is inmiddels gerealiseerd.

Planning realisatie
De maatregelen worden vanaf 17 november aangelegd. Het werk zal ongeveer een week in beslag nemen. Tijdens de werkzaamheden is een gedeeltelijke doorgang van het verkeer mogelijk. Ter plaatse van de sluisjes, waar voorheen de flexdrempels lagen, wordt de rijbaan volledig afgezet en wordt het verkeer omgeleid.

Tummers advertentie