Informatie avond voor nieuwbouwplan Oppe Brik

Gem. Beesel Nieuws Offenbeek

De sloop- en saneringsfase van het nieuwbouwplan Oppe Brik (voorheen Molenveld Zuid) zijn afgerond. Dat betekent dat de bouwfase bijna start. De gemeente heeft inmiddels veel vragen gekregen over het nieuwbouwplan. Om deze en andere vragen te beantwoorden is op 18 december een informatie avond in Zalencentrum De Schakel.

Tijdens deze avond brengen wij u ook op de hoogte van de huidige stand van zaken en het vervolgtraject van het nieuwbouwplan Oppe Brik. Daarnaast wordt de website van Oppe Brik officieel in gebruik genomen.

Iedereen die vragen heeft over het nieuwbouwplan en de ontwikkeling hiervan zijn voor deze avond van harte uitgenodigd. Tijdens deze avond presenteren we nog geen inhoudelijke verkoopinformatie over de woningen. Deze zal in 2015 aan bod komen. U kunt zich op donderdag 18 december wel inschrijven als belangstellende zodat u – wanneer de definitieve verkoopinformatie beschikbaar is – hiervan direct op de hoogte wordt gesteld.

De informatie avond wordt gehouden in de grote zaal van Zalencentrum De Schakel, Broeklaan 2 5953 NB Reuver van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Tummers advertentie