Grote opkomst bij informatieavond nieuwbouw wijk Oppe Brik

Nieuws Offenbeek

Donderdagavond kwamen er veel mensen naar de Schakel vanwege de informatie bijeenkomst die werd georganiseerd over de ontwikkelingen bij de nieuwbouwwijk Oppe Brik (Molenveld-zuid). Gemeente Beesel ontwikkelt daar een nieuwe energie neutrale wijk op het voormalige Wienerberger en Wavin terrein. De gemeente kocht het voormalige fabrieksterrein in de kern Offenbeek om daar een nieuwe wijk voor wonen en werken te bouwen. Er komen koopwoningen en huurwoningen, woningen met tuin, en appartementen. Alle woningen en appartementen zijn levensloopbestendig. Daarnaast zijn er woon- werk kavels gepland: voor woningen waaraan een bedrijfsruimte is gekoppeld.

In het midden van de woonwijk komt een park voor de bewoners en voor overige inwoners van de kern Offenbeek. Een deel van de fabriekspanden op het terrein is bewaard als industrieel erfgoed en krijgt een nieuwe functie. Partners van gemeente Beesel bij de ontwikkeling van het gebied zijn de Limburgse Herstructurerings-maatschappij voor Bedrijventerreinen LHB en woningcorporatie WoonGoed 2-Duizend.

Ook werd er een website gelanceerd waar alles terug te lezen is over de plannen. Ook zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen daar de achtergronden terug te lezen zijn. De website is, hoe toepasselijk ook: Oppe Brik.nl.

[embedplusvideo height=”430″ width=”640″ editlink=”http://bit.ly/1wIHTje” standard=”http://www.youtube.com/v/dyMKVOQTJ1I?fs=1&vq=hd720″ vars=”ytid=dyMKVOQTJ1I&width=640&height=430&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=0&react=0&chapters=&notes=” id=”ep3904″ /]

Tummers advertentie