Gemeente Beesel stopt met versnipperen van grof tuinafval aan huis

Gem. Beesel Nieuws

De gemeente Beesel stopt met het versnipperen van grof tuinafval aan huis. Het aantal inwoners dat voor de versnipperrondes grof tuinafval aanbiedt en de hoeveelheid aangeboden materiaal is de laatste jaren aanzienlijk teruggelopen. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten deze dienst met ingang van 1 januari 2015 niet meer aan te bieden.

U kunt echter wel nog steeds uw grof tuinafval Рtegen betaling Рaanbieden op het milieupark. Uiteraard kunt u ook terecht bij particuliere ondernemers binnen de gemeente Beesel zoals de firma’s Muysers Potgrond, Wijo en Reinders & van Rijswick. Bij deze partijen is het mogelijk nagenoeg dagelijks uw grof tuinafval Рtegen betaling Рaan te bieden.

Tummers advertentie