Extra alcoholcontroles voor en tijdens carnaval

112 Gem. Beesel Regio Peel en Maas Regio Roermond Regio Venlo

De politie in Limburg zal ook in de dagen voor en tijdens de carnaval verkeerscontroles houden met name gericht op het gebruik van alcohol. Deze controles vinden plaats in de gehele provincie en worden uitgevoerd door het Team Verkeer van de politie Limburg. Dit team controleert vrijwel dagelijks op diverse plaatsen in de regio op overtredingen in het verkeer.

De medewerkers van het Team Verkeer zullen gedurende de carnavalsdagen door de hele regio Limburg controles met staande houding uitvoeren. Iedere verkeersdeelnemer zal bij die politiecontrole moeten blazen. Met de alcoholcontroles tijdens de carnavalsdagen wil de politie de verkeersdeelnemer duidelijk maken dat alcohol en verkeer, ook tijdens deze dagen, niet samen kunnen gaan.

Wanneer tijdens een controle bij een ademtest geconstateerd wordt dat er alcohol is gedronken door de bestuurder, wordt op het bureau een ademanalyse gemaakt. Er volgt daarna een bekeuring en eventueel een rijverbod. Bij zwaardere overtredingen wordt de zaak voorgelegd aan het Openbaar Ministerie.

Tummers advertentie