Overheid wil stoppen met luchtalarm voor noodsituaties

Nieuws Overige

Den Haag – De sirenes die elke eerste maandag van de maand worden getest, gaan waarschijnlijk verdwijnen. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt het voorstel nu voorgelegd aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s. Daarna wordt besloten wanneer de sirenes voor het laatst te horen zijn. Het onderhoudscontract voor de sirenepalen loopt in 2017 af. “Dat zou een natuurlijk moment zijn om te stoppen”, zegt de woordvoerder.

Er staan zo’n 3.800 sirenes door heel Nederland. Ze worden allemaal bediend door de lokale overheid. De kosten voor het beheer en onderhoud van de palen bedragen bijna 4 miljoen euro per jaar. De laatste jaren zijn er nauwelijks nieuwe palen geplaatst. Een nieuw contract moet dan Europees worden aanbesteed en dat ziet het ministerie niet zitten.

Het huidige waarschuwingssysteem met de sirenepalen werd in 1992 ingevoerd. Volgens het ministerie zijn er tegenwoordig modernere communicatiemiddelen, zoals sociale media en NL-alert.

Tummers advertentie