Ontwikkelgroep pilot passende kinderopvang

Gem. Beesel

Reuver – Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Om kinderen met een achterstand in de ontwikkeling dicht bij huis te begeleiden en ondersteunen, ondersteunt de gemeente Beesel een initiatief van kindercentrum ’t Rovertje om samen met partners uit de jeugdzorg thuisnabije opvang te organiseren.

Dicht bij huis leren van elkaar
Passende kinderopvang kan aan sommige kinderen met een ontwikkelingsachterstand gerichte hulp bieden. Vanuit hun eigen opvang, want daar voelen kinderen zich veilig en kunnen ze opgroeien tussen hun leeftijd- en buurtgenootjes. Katinka Jansen is directeur van Kindercentrum ’t Rovertje. Zij ziet de voordelen: ‘Kinderen leren van elkaar! Kinderen leren van elkaar praten en spelen, maar ook dat ‘anders’ heel gewoon is, en iedereen uniek.’

Ontwikkelgroep DOL-fijn
De projectgroep kijkt organisatie-overstijgend naar kansen voor kinderen in Beesel. Katinka Jansen geeft aan, ‘We doen het samen! PSW, Kentalis, Mutsaersstichting en Dichterbij/Kleur zijn partners die samen met ’t Rovertje maatwerk bieden, gericht op de ontwikkeling van het kind.’
Kinderen met ontwikkelingsproblematiek kunnen op verschillende manieren ondersteund worden’. ‘Ons uitgangspunt is dat de zorg naar het kind komt. De gemeente investeert in de kennis en vaardigheden van het huidige personeel van peuterspeelzalen en kinderopvang. Daarnaast investeren partners en wij in gespecialiseerde beroepskrachten die af en toe in de eigen groep het kind te ondersteunen.’ Per 7 april is er een ontwikkelgroep bij ’t Rovertje. Deze groep, met de naam DOL-fijn, is er voor kinderen die (tijdelijk) intensieve begeleiding nodig hebben. ‘Speciaal hiervoor geselecteerde medewerkers van ’t Rovertje, PSW en Kentalis gaan deze groep vormgeven. De groep is drie dagen in de week geopend: maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.00 uur.’

Meer informatie? Heeft u een vraag? Wilt u meer informatie of advies? Neem dan gerust contact met ons op. We denken graag met u mee! U kunt bellen met kindercentrum ‘t Rovertje: 077 474 6223 of het consultatiebureau via: 088 – 61 088 61.

Tummers advertentie