Nieuwe President voor Reuverse Harmonie

Nieuws Reuver

Reuver – Nadat zo’n drie jaar geleden onze President Mart Jansen er na vele jaren mee stopte, heeft de Reuverse Harmonie, het zonder President moeten doen. Weliswaar nam onze secretaris Herbert van Leipsig, het presidentschap, gedurende die tijd waar. Maar ondanks aandringen van een groot aantal (bestuurs)leden, achtte Herbert de tijd nog niet rijp, danwel zichzelf niet klaar om deze mooie rol op zich te nemen.
Onder andere doordat sinds kort het bestuur met twee leden kon worden uitgebreid en Herbert’s omvangrijke takenpakket als o.a. secretaris, toebedeeld kon worden aan de overige bestuursleden, ging hij overstag en verklaarde zich bereid de “hoogste” taak binnen de vereniging op zich te nemen.
Nadat hij afgelopen week tijdens de jaarvergadering is voor gedragen voor de functie van President, werd hij met een overweldigend aantal stemmen gekozen tot President van het Philharmonisch Gezelschap Reuver. De Harmonie krijgt hiermee weer een bestuurlijk zeer ervaren President! Het bestuur en de leden van de Harmonie wensen hem alle succes als President en spreken de hoop en het vertrouwen uit dat hij dat op een prima wijze zal doen.Reuver –

Tummers advertentie