Jeugd kiest weer voor techniek

Gem. Beesel Nieuws Regio Roermond Regio Venlo

Venlo – Tegen de landelijke trend in kiezen jongeren in Noord- en Midden-Limburg weer in grote aantallen voor een opleiding in de techniek. De instroom van vmbo-leerlingen in het technisch onderwijs in deze regio is de laatste paar jaar fors toegenomen. Het is het resultaat van een groot offensief van diverse partners binnen de techniekketen Noord- en Midden-Limburg.

Bijna 1030 vmbo-leerlingen in deze regio kozen dit schooljaar voor een techniekprofiel. Dat is ruim 21 procent meer dan in het schooljaar 2013-2014 toen de instroom al met 16 procent groeide. Vanuit het basisonderwijs hebben zich inmiddels 152 leerlingen aangemeld voor het komend schooljaar. Veel basisschoolleerlingen kiezen voor een zesjarige techniekopleiding, een doorlopend leertraject tussen voortgezet onderwijs (vo-scholen) en middelbaar beroepsonderwijs (Gilde Opleidingen).

De fors toegenomen instroom is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven in de regio. Binnen de techniekketen Noord- en Midden-Limburg bundelen zij sinds 2013 de krachten om meer jongeren enthousiast te maken voor techniek. Dat gebeurt zowel in het voortgezet onderwijs als in het mbo en hbo; samen de doorlopende leerlijn. Ook het basisonderwijs is inmiddels aangehaakt met het onderdeel ‘wetenschap en technologie’. “Alle partijen zijn ervan doordrongen dat samenwerking aan de voorkant noodzakelijk is om in de toekomst voldoende technische vakmensen te kunnen afleveren voor de arbeidsmarkt. Een adequaat onderwijsaanbod moet ervoor zorgen dat jongeren worden opgeleid voor interessante banen in de techniek. Techniek is daarbij een breed begrip. Van zorg tot bouw, logistiek of recreatie; techniek is overal”, zegt Tjeu van de Laar, directeur Techniek van Gilde Opleidingen.

Successen
Direct na de start in 2013 hebben besturen, directies en docenten van zestien partnerscholen de daad bij het woord gevoegd. Aan de hand van een concreet activiteitenplan zijn ze aan de slag gegaan met een gemeenschappelijke opdracht: het bevorderen van de instroom in techniek. Op diverse vo-scholen is techniek nu beter verankerd in het onderwijsprogramma. Via de zogeheten technologieroute wordt aansluiting gezocht bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 3Dprinting, domotica en robotica; vormen van techniek die jongeren aanspreken. Om vroegtijdige
uitval te voorkomen, wordt fors geïnvesteerd in doorlopende leerlijnen; een goede afstemming van het techniekonderwijs tussen het vo, mbo en hbo. Tjeu van de Laar: “Daarnaast wordt gewerkt aan de oprichting van nieuwe centra voor logistiek vakmanschap en innovatief vakmanschap installatietechniek en doetafels voor onderhoud, procestechniek, metaalbewerking en mobiele werktuigen.

Toekomst
De groeiende instroom van techniekleerlingen schept natuurlijk verplichtingen voor de toekomst. De regio staat nu voor de uitdaging om al deze jongeren ook perspectief te bieden; de kans op een stageplek, een baan en doorgroeimogelijkheden. “Dit vraagt om een constructieve dialoog en goede regionale afstemming tussen onderwijs, arbeidsmarkt en overheid. Daarnaast moet de aandacht zich richten op kansen rond technologische ontwikkelingen en vernieuwende vormen van samenwerking binnen het MKB. Techniek-directeur Tjeu van de Laar: “Noord- en Midden-Limburg hebben laten zien wat ze in huis hebben. In korte tijd hebben we de instroom in het techniekonderwijs verhoogd. Daar gaan we mee door. We gaan nu samen de volgende stappen zetten.”

Tummers advertentie