Reuvernaar opgepakt in groot drugs onderzoek

Nieuws Regio Roermond Reuver

Zuid-Nederland – In januari 2015 is het Team Ondermijning van de Politie Limburg gestart met een onderzoek naar het aankopen en leveren van chemicaliën vanuit België naar Nederland. Deze chemicaliën worden gebruikt voor de productie van synthetische drugs. In dat onderzoek zijn de afgelopen tijd diverse personen aangehouden.

Het onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met de Federale Gerechtelijke Politie te Hasselt en het Precursorenteam van de FIOD te Eindhoven. In het kader van dit onderzoek vonden op 21 april 2015 doorzoekingen en aanhoudingen plaats in Nederland en België en op 28 april 2015 doorzoekingen en aanhoudingen in Nederland. Op 21 april zijn, vanwege hun betrokkenheid op grond van artikel 10a Opiumwet, diverse verdachten aangehouden. In Deurne werd een 56-jarige man uit die plaats aangehouden. In Maaseik (België) hield de politie een 42-jarige inwoner van Waalre aan. Daarnaast werd er in Reuver een aanhouding verricht van een 45-jarige man uit die plaats, en in Roermond is toen een 43-jarige inwoner uit die stad opgepakt. Deze laatste verdachte is op 22 februari dit jaar al eens eerder aangehouden omdat in zijn woning diverse chemicaliën werden aangetroffen zoals: 520 liter Ethanol, 600 liter Propanol en 7 liter Formamide. Deze chemicaliën zijn toen in beslag genomen.

Chemicaliën
Op 28 april werden vanwege hun betrokkenheid op grond van artikel 10a Opiumwet nog drie verdachten aangehouden in het onderzoek van de politie. In Swalmen werd een 48-jarige inwoner aangehouden, en in Eindhoven een 46-jarige en 47-jarige inwoner van die stad. In de woning van de 47-jarige verdachte in Eindhoven werd o.a. 7 kilogram XTC aangetroffen en in beslag genomen. Eerder nam de politie op
5 februari in Eindhoven in een garagebox diverse chemicaliën in beslag. Het ging toen om 1000 liter zoutzuur, 475 liter aceton, 10 liter methanol en 500 kilogram caustic soda.
Alle zeven aangehouden verdachten zitten op dit moment nog vast. Het onderzoek van de politie wordt voortgezet en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Team Ondermijning
Het Team Ondermijning Limburg is onderdeel van een gezamenlijke geïntensiveerde aanpak om als overheid de ondermijnende en georganiseerde criminaliteit in Zuid-Nederland op het gebied van de georganiseerde hennepteelt, de productie van synthetische drugs (inclusief dumpingen van drugsafval) een halt toe te roepen. Een van de grote gevaren voor de Nederlandse samenleving is namelijk de vermenging van onder- en bovenwereld. Dit heet ondermijning, waarbij het gaat om illegale activiteiten die bijna niet zijn uit te voeren zonder gebruik te maken van legale diensten zoals transport, opslag, financiën, vergunningen en huisvesting. Elke interventie raakt en verstoort dit soort criminele samenwerkingsverbanden.
Het Team Ondermijning Limburg werkt integraal samen met gemeenten, provincies, bedrijven/instanties, justitie in het buitenland, bijzondere opsporingsdiensten en burgers.

Tummers advertentie