Praktisch Verkeersexamen voor groep 7

Gem. Beesel

Reuver – Op woensdag 20 mei nemen de leerlingen uit alle groepen 7 van de basisscholen uit de gemeente Beesel, deel aan het Praktisch Verkeersexamen.
Dit examen wordt na het theoretisch verkeersexamen uitgevoerd en zorgt ervoor dat basisschoolleerlingen van de groepen 7 zich op een veilige manier in het verkeer kunnen gedragen. De kinderen volgen daarbij een route door Reuver. In de route zijn zoveel mogelijk punten opgenomen die voor deze doelgroep behoren tot de dagelijkse leefomgeving.

De vrijwilligers, vaak ouders van leerlingen van alle scholen, houden in de gaten of de fietsers zich aan de verkeersregels houden. Het Praktisch Verkeersexamen wordt georganiseerd door de VEBO-werkgroep van de gemeente Beesel. In deze werkgroepen zitten van iedere school een leerkracht (verkeerscoördinator),verkeersouders van iedere school, beleidsmedewerker verkeer van de gemeente Beesel en een afgevaardigde van het ROVL (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg). We wensen alle kinderen heel veel succes met het examen!

Tummers advertentie