Burgers aan zet voor burgerbos in Reuver

Gem. Beesel Nieuws

Reuver – De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 18 mei besloten in te stemmen met het realiseren van een burgerbos. Wilt u weten wat een burgerbos is en welke bijdrage u kunt leveren?

Burgerbos, een plek voor en door burgers
Een burgerbos is een plaats waar burgers en bedrijven bomen en heesters kunnen planten. Zo kunt u een moment als een geboorte van uw (klein)kind of een sterfgeval in uw familie herdenken en vereeuwigen met een boom. Of misschien wilt u wel een boom planten uit maatschappelijke betrokkenheid of duurzaamheidsoverweging. Wat de reden ook is om een boom te planten, het burgerbos is een plek voor en door burgers.

Het burgerbos in Reuver; Waar, hoe en wat?
De gemeente stelt een stuk grond van 0,5 ha ter beschikking voor het burgerbos. Het perceel (sectie c nummer 2932) ligt in het gebied Ronkenstein en grenst aan het industriegebied Molenveld. Het perceel is gemakkelijk bereikbaar, ligt niet te ver in het buitengebied en kan op termijn uitgroeien tot een bosperceel van ongeveer 1ha. In het burgerbos mogen burgers alleen inheemse bomen en heesters planten. Hiervoor is een soortenlijst gemaakt. Plantgaten mogen in verband met archeologische beperkingen maximaal 50 cm diep worden gegraven.

Ook ú kunt een bijdrage leveren aan het burgerbos
Zoals al gezegd, het burgerbos is een plek voor en door burgers. De gemeente wil het beheer en de uitvoering ervan daarom geheel in handen geven van een groepje burgers die hiervoor een geldige rechtsvorm in het leven roepen. De verplichtingen en verantwoordelijkheden moeten zij bij een notaris regelen. Ook moet zij regelen wat er gebeurd als de stichting ophoudt te bestaan. Om dit te vast te leggen en voor de opstart van het burgerbos stelt de gemeente een bedrag van €500 ter beschikking. Inmiddels heeft de stichting zelfstandige ondernemers (SZO) laten weten dat zij nog eens € 500 beschikbaar stellen voor het burgerbos in Reuver.

Doet u mee?
Als u zin heeft om hieraan mee te werken kunt u zich hiervoor aanmelden bij de gemeente. Dit kan door te bellen naar dhr. F. Tegels van de afdeling grondgebied van de gemeente via telefoonnummer 077 4749292. U kunt hiervoor ook een e-mail sturen naar [email protected] o.v.v. Burgerbos.

Tummers advertentie