Zwembad de Bercken neemt maatregelen tegen ongewenst gedrag

Gem. Beesel Nieuws

Reuver – Donderdagavond is er een informatiebijeenkomst geweest voor vrijwilligers van zwembad de Bercken met de burgmeester en politie vanwege het incident op 4 juli. Tijdens de informatiebijeenkomst zijn de vrijwilligers van zwembad de Bercken op de hoogte gebracht van het voorval en de verschillende besprekingen die na het voorval hebben plaatsgevonden tussen gemeente, politie en bestuur van de stichting. Daarbij werd ook bekend gemaakt wat er gaat veranderen komende tijd om ongewenst gedrag tegen te gaan, de vrijwilligers voelen zich gesteund door de aangekondigde plannen.

Naar aanleiding van het incident hebben het bestuur, de politie en de gemeente bestaande afspraken over toezicht en veiligheid van badgasten én medewerkers nogmaals onder de loep genomen en versterkt. Er komt een strengere, zichtbare, toegangscontrole waarbij legitimatie verplicht is voor bezoekers tussen de 14 en 25 jaar. Er komt cameratoezicht en bij ongewenst gedrag wordt de toegang tot het zwembad voor onbepaalde tijd ontzegd. Ook werkt men aan een convenant met andere zwembaden zoals Drakenrijk en de Lommerbergen, zodat als iemand een ontzegging heeft, ook niet bij andere zwembaden terecht kan. Wanneer de cameratoezicht klaar is, is niet bekend. Momenteel worden bij verschillende bedrijven offertes aangevraagd, pas daarna kan men beginnen met installeren. De plekken waar de camera’s komen te hangen is nog niet bekend, dat zal komende tijd onderzocht worden door experts.
De vrijwillige toezichthouders in het zwembad worden deze zomer sterk ondersteund door politie en de BOA. Ook zijn er geregeld jongerenwerkers en straatcoaches aanwezig bij zwembad de Bercken. Gemeente, bestuur en politie werken de komende maanden intensief samen met de vrijwilligers van zwembad de Bercken.

Het incident kreeg landelijk aandacht en vele politici maakte zich vervolgens zorgen, ook de lokale politiek zoals de VLP. Zij zien de stappen die nu genomen worden ook als een goed begin, en zien graag dat men tijd tot tijd evalueren. Ook zien zij een agressie training voor vrijwilligers als een mogelijkheid om agressie vroegtijdig te signaleren om te voorkomen dat het opnieuw uit de hand loopt. Momenteel krijgen vrijwilligers al z’n training, het is niet bekend of dat uitgebreid gaat worden. De burgemeester heeft laten weten dat zij samen met de politie de vinger aan de pols zal houden over het verloop, en zal na het zomer seizoen evalueren hoe het gegaan is.

Tummers advertentie