Laatste activiteiten van stichting Eskacé

Events Gem. Beesel

Sinds 1999 (na een aanloopperiode van vijf jaar) zette de stichting Eskacé zich in voor kunst en cultuur in de gemeente Beesel. De jaarlijkse tentoonstelling Kuns ròndj de Körs (initiatief van VVV Beesel Reuver) was daar een van de eerste onderdelen van.
Diverse kunstenaars uit de regio lieten hun zeer uiteenlopend werk zien; aanvankelijk in het gemeentehuis, later in het Atrium van WoonGoed 2-Duizend in Reuver.

Voor de laatste expositie is gekozen om een selectie uit al die jaren te laten zien, met werk van kunstenaars uit de gemeente Beesel die bij Eskacé of VVV Beesel Reuver exposeerden. Deze tentoonstelling, Gezocht, Gevonden, Getoond, Gezien, zal op zondag 29 november om 12.00 uur worden geopend en ingeleid door Johanna van Dijk-Theunissen, ereburger van Beesel, initiatiefnemer en voormalig voorzitter van Eskacé. De muziek wordt verzorgd door Sanne Verdonck en Laurens-Jan Pubben. Een en ander vindt plaats in het Atrium van WoonGoed 2-Duizend aan de Pastoor Vranckenlaan 4 in Reuver

Deze bijeenkomst vormt een opmaat naar het afsluiten van de activiteiten van Eskacé. In dat kader is er meer: op donderdag 16 december een aflevering van Koppig Limburg, waarbij Johanna van Dijk-Theunissen vereeuwigd zal worden; 20.00 uur bij WoonGoed 2-Duizend.
Daar is op zondag 20 december een jeugdtheatervoorstelling te zien, Het Levend Schilderij, van Jaap Slagman. Vanaf 14.00 uur zijn er drie voorstellingen in het Atrium, telkens op het hele uur. Bovendien is er een workshop vilten voor de kinderen.

Op zaterdagavond 9 januari is er een concert met klassieke muziek bij WoonGoed 2-Duizend. Zondagmiddag 10 januari vindt daar in het Atrium de afsluiting van de tentoonstelling plaats -tevens het einde van de activiteiten van Eskacé- met een optreden van Frans Pollux.

Daarna wordt het stil rond Eskacé.

Tummers advertentie