Spreekrecht Initiatiefgroep Hertje Offebèk

Featured Offenbeek

Op maandag 14 maart maakt Initiatiefgroep Hertje Offebèk gebruik van het inspreekrecht bij de raadsvergadering van gemeente Beesel die om 19.30 u begint .

Doel hiervan is tijd te vragen om de haalbaarheid van mogelijkheden voor behoud van de toren van Offenbeek te onderzoeken.

Hiervoor is uitstel van de sloop nodig. Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is behoud van de veiligheid van omwonenden en passanten van de toren. Om dit te verwezenlijken willen wij in overleg en samenwerken met gemeente én werkgroep herbestemming Fatimakerk/kerkbestuur.

Iedereen die als geïnteresseerde aanwezig wil zijn, is van harte welkom.

Initiatiefgroep Hertje Offebèk hoopt op een grote opkomst van mensen die het doel van Initiatiefgroep Hertje Offebèk een warm hart toedragen: behoud en een zinvolle herbestemming van het complete ensemble van Fatimakerk en -toren die de leefbaarheid van Offenbeek ten goede komt.

 

 

Tummers advertentie